HEJ VAD KUL ATT DU VILL VETA LITE OM MEJ!


Tina heter jag och arbetar med pedagogisk film och teater för och av och med barn och unga, i egen regi och är anställd som producent på deltid på Teater Tage Granit som arbetar med interaktiv teater. Åren
 2014-17 arbetade jag på Mosaikteatern och gjorde där olika filmprojekt, interaktiva föreställningar, konstutställningar och performance med vuxna, professionella skådespelare med olika funktionsvariationer.

I egen regi jobbar jag som filmkonsult bl.a. på uppdrag via Filmcentrum med Skapande Skola projekt i skolor där jag lär ut filmteori och filmanalys omkring de Globala målen och har workshops i film och i Stop Motion. Jag jobbar också som kreativ digitaliseringskonsult där jag under det senaste uppdraget utformade den konstnärliga digitaliseringen på en större förskoleenhet. I det ingår utbildandet av pedagogerna i användandet av digitala verktyg på iPads och i lustfyllda pedagogiska, kreativa metoder som förskolorna sedan kan implementera i sin verksamhet. Det inkluderar scenografi- och rekvisitabygge och i framtagandet av karaktärer och berättelser. De animerade karaktärerna görs i lera och annat roligt material, i den rörliga filmen ingår roliga dramalekar och kostymlek och smink för att bygga upp karaktärer och berättelser. 

Contact me so we can create creative projects together!