HEJ VAD KUL ATT DU VILL VETA LITE OM MEJ!


Tina heter jag och arbetar med pedagogisk film och teater för och av och med barn och unga, i egen regi och är anställd som producent på deltid på Teater Tage Granit som arbetar med interaktiv teater. Åren
 2014-17 arbetade jag på Mosaikteatern och gjorde där olika filmprojekt, interaktiva föreställningar, konstutställningar och performance med vuxna, professionella skådespelare med olika funktionsvariationer.

I egen regi jobbar jag som filmkonsult bl.a. på uppdrag via Filmcentrum med Skapande Skola projekt i skolor där jag lär ut filmteori och filmanalys omkring de Globala målen och har workshops i film och i Stop Motion. Jag jobbar också som kreativ digitaliseringskonsult där jag under det senaste uppdraget utformade den konstnärliga digitaliseringen på en större förskoleenhet. I det ingår utbildandet av pedagogerna i användandet av digitala verktyg på iPads och i lustfyllda pedagogiska, kreativa metoder som förskolorna sedan kan implementera i sin verksamhet. Det inkluderar scenografi- och rekvisitabygge och i framtagandet av karaktärer och berättelser. De animerade karaktärerna görs i lera och annat roligt material, i den rörliga filmen ingår roliga dramalekar och kostymlek och smink för att bygga upp karaktärer och berättelser. 

Utöver detta bedriver jag även min egna konstnärliga verksamhet där jag jobbar med stilla och rörlig bild och mötet däremellan, film & scenkonst samt ibland tar jag designuppdrag där jag skapar loggor/koncept och ibland även hemsidor. 

Contact me so we can create creative projects together!