Hej!

Tina Johnsson heter jag och jobbar på uppdrag som regissör inom film och scenkonst, med bildkonst inom fotografi och video och även som drama- och filmpedagog. Jag har en lång bakgrund inom grafisk form och kommunikation där jag gör uppdrag åt kunder som behöver grafiska profiler, webbsidor, filmpresentationer eller produktdesign.

Då jag jobbar inom ett sådant stort konstnärligt spektrum utforskar jag gärna gränserna för dessa och låter ofta konstformer smälta samman i mina projekt, där jag t.ex. jobbar interaktivt med både film och scenkonst eller där jag i min bildkonst utforskar gränserna mellan stilla och rörlig bild och utforskar olika material som mina bilder kan tryckas eller projiceras på. Som drama- och filmpedagog har jag initierat och genomfört en mängd olika tvärskapande projekt och workshops där fokus legat på att utforska normer, genus och identitet. Jag har alltid sökt finna sätt att bidra till att människor i marginalerna vars röster sällan får höras också ges utrymme i de offentliga rummen och i möten med andra målgrupper. Jag har drivit projekt med barn och unga i Sverige och internationellt och har i flera år jobbat med vuxna som har funktionsvariationer. Jag kan skräddarsy pedagogiska paket för just er verksamhet utifrån tid, målgrupp, resurser och tematik.

Stillbild har alltid varit en passion och tack vare Konstnärsnämndens förtroende genom ett arbetsstipendium i bildkonst (2016) har jag nu på riktigt också fått djupdyka i mitt pågående abstrakta fotoprojekt där jag utforskar ytan och just gränserna mellan stilla och rörlig bild i min kommande utställning med arbetsnamnet ”Speglingar och skiftningar”.

Jag är alltid ute efter nya samarbetsformer och spännande uppdrag! Jag är en driftig och idérik person med många strängar på min lyra och söker alltid att finna progressiva, kreativa och effektiva metoder och lösningar oavsett om det är projekt jag själv initierar eller som assistans i någon annans vision. Är du intresserad av att anlita mig eller bolla idéer, kontakta mig gärna så återkommer jag så snart jag kan!

Allt det bästa,
Tina Johnsson