TINA


Jag jobbar konstnärligt tvärskapande inom teater, film och fotografi samt även design och illustration; I egen regi och på uppdrag. Jag har under 20 års tid även jobbat med olika kreativa och tvärskapande pedagogiska projekt i större och i mindre skalor. 

Jag jobbar också som kreativ pedagog samt konstnärlig digitaliseringskonsult där jag bland annat har ett metodmaterial för de kreativa digitaliseringskrav som numer ingår i grundskolelagen inklusive förskolor. I det ingår utbildandet av pedagogerna i användandet av digitala verktyg på iPads och i lustfyllda pedagogiska, kreativa metoder som skolor och förskolor sedan kan implementera i sin verksamhet.

Utöver detta bedriver jag även min egna konstnärliga verksamhet där jag jobbar med stilla och rörlig bild och gränslandet däremellan, film & scenkonst, visuellt material till föreställningar, musikvideos och dokumentärer samt ibland tar jag designuppdrag där jag skapar loggor/koncept och ibland även hemsidor.

Jag är utbildad inom dramatisk gestaltning på Södertörns universitet, dramapedagogik på Stockholms universitet, film på Stockholms filmskola och grafisk design och kommunikation på Swinburne University i Melbourne, Australien och dessförinnan mediekommunikation på Åsö komvux.