Det pågående utforskandet av ytans berättelse, för vilket jag hösten 2016 blev tilldelad ett arbetsstipendium av Konstnärsnämnden. Detta har gett mig privilegiet att ta ett flerdimensionellt djupdyk i mitt arbete vilket är under ständig utveckling.

Speglingar & Skiftningar

”Ytan speglar de sanningar den maskerar.
Tiden förändrar dess spegelbild,
Följsamt i takt med omgivningens skiftningar.

Ytan uppstår, utvecklas, skiftar, försvinner och uppstår igen,
Kanske någon annan stans.
Omstöpt i en annan form,
berättande evolutionens saga.

Ytan är i ständig manipulation,
Den förändras och härdas genom tid och rum.
Allteftersom livscyklerna den gömmer blir allt fler.

Vad vi läser i en yta,
Speglar med vilket perspektiv vi väljer att se.
Beroende av vilka livscyklar som vår egen yta gömmer.

Beroende av tiden som omger oss,
Beroende av mellanrummen i livets mätbarhet,
Beroende av rymden i nuet.

Vad vi i en sekund i en yta läser,
Kan vi i sekunden senare läsa något annat.
Vår rymd expanderar konstant.

Att beskåda skiftet i detaljernas tillvaro,
Att i ytan se sin spegelbild i klivet utanför jaget.
Att låta tiden vara cirkulär.

Att skänka ytan tiden,
Uppenbarar de sanningar den maskerar.
Och så även sanningar om en själv.”

Tina Johnsson 2017