Normkritisk Pedagogik som spränger gränser

 

Egolabb – Skräddarsy ert pedagogiska program

I mina pedagogiska projekt finns det en röd tråd i upplägget, där jag med olika verktyg och på olika sätt utmanar deltagarna att veckla ut sina drömmar, att spränga gränser och normer och att utforska sin identitet. I min metodik får deltagarna skapa helt utifrån var och ens förutsättningar och begåvningar och och utforska de identiteter och alteregon som bor inom var och en. Jag jobbar tvärskapande med drama, film, interaktiv filmisk scenkonst, skrivande och med bildskapande, där projekten utformas utifrån var grupps förutsättningar, resurser och behov, men där slutresultatet presenteras i en kollektiv slutprodukt i form av en utställning, film, föreställning eller kanske i en bok. Att skapa utforskande- och kreativa plattformar där individen får lämna sin identitets avtryck och där alla får komma till uttryck, skapar fördjupande möten och nya vänskapsband utanför de normativa och exkluderande trygghetszonerna i vardagen. Genom berättandet och genom att var individ får berätta sin berättelse i ett kollektivt verk, skapas en grogrund för respekt och tillit till varandras olikheter och likheter. Jag har tillsammans med många kreativa kollegor världen över producerat pedagogiska program och projekt för barn och unga både i Sverige och internationellt.

Pedagogisk Bakgrund

Jag började tidigt med att förena dramapedagogik och film med frågor om normer och jämlikhet, då jag mellan åren 2001-2005 startade och drev ett genusprojekt med film- och teaterinriktning på Maria Fritidsklubb för tjejer i årskurs 3-6. Därefter var jag med och startade upp en arvsfondsfinansierat projekt, ”Marilyn”, en mediesatsning för unga tjejer med Sensus som paraply, där jag även handledde fem ungdomar att göra en dokumentär om sig själva, som del 1/3 i en videostaffet av och med unga segregerade tjejer från olika områden i Stockholm. Jag var även med och startade, byggde upp och drev sommarverksamheten Maria Sommarklubb under åren 2001-2007, en kolloverksamhet beläget på Kärsön i Stockholm för barn mellan 9-13.  Åren 2014-2017 var jag anlitad av Mosaikteatern, en teater för vuxna med funktionsvariationer. På Mosaikteatern fick jag och mina kollegor stort utrymme att tillsammans med skådespelarna utforska och utveckla pedagogiska och konstnärliga metoder och skapa produktioner av hög konstnärlig kvalité. Läs och se mer om våra produktioner under filmisk scenkonst.

Det senaste större pedagogiska projektet jag deltog i var i Ahmedabad, Indien i början av 2017. Där bedrev jag dans och dramaworkshops i slummen Gulbai Tekra och på barnhem. Utifrån dessa jobbade jag med en kärngrupp på 12 tjejer (+ 8 bakgrundsdansare) mellan 12-18 år. Under fem eftermiddagar transformerades de från osäkra tonårstjejer till deras inneboende gudinnor i en interaktiv föreställning där var deltagare fått bestämma sin karaktär, miljö, koreografi och tonsättning. Detta sydde vi ihop till en känslorik och visuellt bländande resa på 35 minuter med sin början i Universums födelse, genom galaxer och förbi planeter, över vår sol och över vår jord tills vi slutligen nådde havet, där alla gudinnor och karaktärer möttes i en hyllning till livets början, till vattnet, temat för årets ”Transform Projects” 2017 var ”Water issues”.