utforskande utvecklande brobyggande

berättande genom film, drama, interaktiv filmkonst & animation

Den senaste forskningen har kommit fram till att det finns nio olika typer av intelligenser, likaså har vi diverse sätt att bäst uttrycka oss på och våra hjärnor fungerar olika vid inlärningsprocesser. Med enkla redskap och medel kan en skapa utforskande kreativa miljöer och projekt som inkluderar alla, som inbjuder till lek och reflektion, utvecklar fantasiförmågan, samarbetsförmågan och som stimulerar inlärningen genom att upptäcka nya verktyg för att omsätta teori till praktik. Metoder där alla kan hitta sitt unika uttryck och som är lätta att vidare implementera i er verksamhet. Det kollektiva skapandet fördjupar och skapar nya möten och en grogrund för respekt och tillit till varandras olikheter och likheter.

I mina pedagogiska projekt finns det en röd tråd i upplägget, där jag med olika verktyg och på olika sätt utmanar deltagarna att veckla ut sina drömmar, att spränga gränser och normer och att utforska sin identitet, ibland utifrån en särskild tematik. I min metodik får deltagarna utrymme och verktyg att skapa helt utifrån var och ens förutsättningar, oavsett språkbarriärer eller andra kommunikativa hinder. Genom tvärskapande och reflekterande berättarprocesser får deltagarna utforska de identiteter och alteregon som bor inom var och en. Då metoderna är enkla och fångar impulsiviteten hos deltagarna och är visuellt och emotionellt effektiva blir de direkt belönande. Jag jobbar tvärskapande med drama, film, interaktiv filmisk scenkonst, animation och med bildskapande, ofta flera uttryck på samma gång, där projekten utformas utifrån var grupps förutsättningar, resurser och behov. Slutresultatet presenteras i en kollektiv slutprodukt i form av en föreställning, utställning, film, eller kanske i en bok beroende på omfattning och uttryck.

Kontakta mig så skräddarsyr jag ett upplägg som passar er verksamhet

INTERAKTIV FILM & DRAMA

Egolabbmetoden:
Genom dramaövningar utforskar vi inspiration, drömmar och identiteter. Genom visuellt material skapar vi interaktiv scenkonst.

ANIMATION

Stop Motion i 2D eller 3D. Vi använder oss av surfplattor eller smartphones, skapar storyboards, bygger scenografi och använder oss av lera, leksaker eller ritar genom cut-out teknik.

FILM

Utforskar det filmiska berättandet från idé till postproduktion. Lär dig grunderna i manus, gör en storyboard och lär dig kamera- och klippteknik.

DRAMA

Innehåller övningar
i improvisation, kommunikation och gestaltande.
Det stärker sammanhållningen samt skapar positiva minnen. Alla kan delta och alla lyckas bäst tillsammans!

BILDKONST

Bildberättande genom måleri, teckning, fotografi eller skulptur. Vi använder i mesta möjliga mån återvunnet material och jobbar ofta tematiskt.

INTernationella projekt:

Sommaren 2016 blev jag inbjuden att hjälpa till att skapa ett pedagogiskt program för barn i flyktingläger runtom på ön Lesbos i Grekland i samband med en kulturfestival, Symbiosis culture festival. Jag bjöd in mina internationella vänner från Transform Projects, vilka ledde workshops i att bygga leksaker, drakar och karnevalkonst av återvunnet material. Vi ordnade därefter en karneval för frihet och migration för alla familjer. Skådespelare från Mosaikteatern höll även i dansworkshops och turnerade även runt ön med vår föreställning ”Ariel från Underlandet”, en interaktiv stumfilm skriven av skådespelarna själva, regisserad av mig.

Följande år, 2017 blev jag inbjuden att delta i Transform projects i Ahmedabad, Indien. Ett konstnärligt pedagogiskt projekt som involverar närmare 1 000 lokala barn från alla kast där vi bl.a. skapar en stor karneval med konst gjort av återvunnet material. Där bedrev jag dans och dramaworkshops i slummen Gulbai Tekra och på barnhem. Utifrån dessa jobbade jag med en kärngrupp på 12 tjejer (+ 8 bakgrundsdansare) mellan 12-18 år. Under fem eftermiddagar transformerades de från osäkra tonårstjejer till deras inneboende gudinnor i en interaktiv föreställning där var deltagare fått bestämma sin karaktär, miljö, koreografi och tonsättning. Detta sydde vi ihop till en känslorik och visuellt bländande resa på 40 minuter med sin början i Universums födelse, genom galaxer och förbi planeter, över vår sol och över vår jord tills vi slutligen nådde havet, där alla gudinnor och karaktärer möttes i en hyllning till livets början, till vattnet, temat för årets ”Transform Projects” 2017 var ”Water issues”. Se trailer från föreställningen under ”Film & scenkonst”.

PEDAGOGIsk BAKgrund:

Jag började tidigt med att förena dramapedagogik och film med frågor om normer och jämlikhet, då jag mellan åren 2001 – 2005 startade och drev ett genusprojekt med film- och teaterinriktning på Maria Fritidsklubb i Stockholm. Därefter var jag med och startade upp en arvsfondsfinansierat projekt, ”Marilyn”, en mediesatsning för unga tjejer med Sensus som paraply med fokus på film, foto och kreativt skrivande. Jag var även med och startade, byggde upp och drev sommarverksamheten Maria Sommarklubb under åren 2001 – 2007, en kolloverksamhet beläget på Kärsön i Stockholm för barn mellan 9 – 13.

Åren 2014 – 2017 var jag anlitad som konstnärlig handledare av Mosaikteatern, en teater för vuxna med funktionsvariationer. På Mosaikteatern drev jag olika tvärskapande projekt, gjorde filmer och interaktiva föreställningar tillsammans med skådespelarna, där jag låtit deras egna berättelser och uttryck få styra innehållet. Däremellan har jag drivit film- och dramaworkshops i olika sammanhang för stora som små, bl.a. på Färgfabriken för internationella NGO’s som jobbar i olika samhällsprojekt. Idag ingår jag i Filmcentrums pedagogstab för Skapande Skola men tar även fristående uppdrag. Jag har även drivit flera pedagogiska projekt internationellt, bl.a. för barn i flyktingläger på Lesbos och barn på barnhem och från slummen i Ahmedabad, Indien.