FILMISK SCENKONST

På Mosaikteatern har jag i flera projekt arbetat med interaktiva, berättande visuella interaktioner i olika varianter. Bland annat fightades Göran Utas mot en drake i en krigs-stavdans i utställningen ”Egolabb”. I ”Sven Balters liv” förs handlingen växelvis framåt på bioduken och väver också samman föreställningen grafiskt. Under Teologifestivalen 2015 fick jag i uppdrag att stå för den visuella upplevelsen under festivalkvällen i form av bild och ljus. Under aftonen leddes de drygt 1000 betraktarna i Uppsala Universitets anrika aula på en  färd  från universums födelse, genom rymden, ner över jorden och genom tiden fram tills idag där vi vandrar över en allt sjukare planet och blickar mot framtidens lösningar. Detta i interaktion med livemusik och en hel rad gästspel, körsång, poesi och uppträdanden.

Nedan är ett första råklipp till Teologifestivalens show, utan den egentliga musiken och i sin långa och inkompletta form. Till det grafiska materialet är det dock och Anci Hjulström och Rickard Åström som komponerar, vilka stod för den musikaliska regin under kvällen. Uppdragsgivare: Annakarin Hammar, Svenska Kyrkan

 

”NILEN”
(2012, Dramatisk gestaltning A, slutprojekt.)

I en mardrömslik uppsättning av Katarina Frostensons ”NILEN” använde jag videoprojektioner i rollen som den objektiva betraktaren av subjektet, ”jaget”. Det undermedvetna var det som utspelades på scen, där jaget kliver ned i sitt mörkaste inre och möter sig själv.

Av: Tina Johnsson
Medverkande: Amanda Högberg

SKÅDESPELERSKAN
Slutuppsättning, Dramatisk gestaltning B.

  • 2013
    Av: Tina Johnsson
    Medverkande:
    MACY HOMAYONTASH
    RASMUS FRYKLUND

I Skådespelerskan fick duken tydligare än i något annat projekt fått verka scenografi snarare än film, där filmens lysande röda ridåer utgjorde den grundläggande scenografin. Tillsammans med de glittrande svarta 20-talsklänningarna gav det ett läckert intryck. Då skådespelerskan är en ”Meta-uppsättning” av Romeo och Julia, bestämde vi oss för att göra en meta-meta-meta-tolkning av denna och delar av skådespelerskan Ester Larssons (huvudkaraktärens) liv utspelas på duken. I hennes ”andra rum” i den hon lider av (samhällets vanföreställningar), hennes kamp med celebriteten och hennes svåra barndom samtidigt som hennes Julia-karaktär vilken hon repeterar inför tar sig allt mer hennes klädnad.