VIDEOINSTALLATIONER OCH KONST

”TEOLOGIFESTIVALEN”
(Interaktiv videokonst och grafik, Svenska Kyrkan, Uppsala 2015)

”NEW URBAN TOPOLOGIES”
(Färgfabriken, Stockholm/Kharkiv 2014 *klippning och grafik)

”THE HISTORY AND FUTURE OF STOCKHOLM”
(Projekt: Stockholm on the move” Färgfabriken, turnerande installation på arkitektbiennaler runtom världen, 2013-2014)