i gränslandet

mellan rörlig och stilla bild.

Under en lång tid har jag dokumenterat livets resa från vinklar och vrår. En gång fick jag ett arbetsstipendium av Konstnärsnämnden (2016) så jag kunde leva lite på det abstrakta konstfotot och utforskandet av gränslandet mellan stilla och rörlig bild. Det här är resultatet. 

SPEGLINGAR OCH SKIFTNINGAR

Ytan speglar de sanningar den maskerar.
Tiden förändrar dess spegelbild,
Följsamt i takt med omgivningens skiftningar..

Ytan uppstår, utvecklas, skiftar, försvinner och uppstår igen,
Kanske någon annan stans.
Omstöpt i en annan form..
Ytan är i ständig manipulation,
Den förändras och härdas genom tid och rum.
Allteftersom livscyklerna den gömmer blir allt fler..

Vad vi läser i en yta,
Speglar med vilket perspektiv vi väljer att se.
Beroende av vilka livscyklar vår egen yta gömmer..

Beroende av tiden som omger oss,
Beroende av mellanrummen i livets mätbarhet,
Beroende av rymden i nuet.

Vad vi i en sekund i en yta läser,
Kan vi i sekunden senare läsa något annat.
Vår rymd expanderar konstant.

Att beskåda skiftet i detaljernas tillvaro,
Att i ytan se sin spegelbild i klivet utanför jaget.
Att låta tiden vara cirkulär.

Att skänka ytan tiden,
Uppenbarar de sanningar den maskerar.
Och så även sanningar om sig själv på sin resa genom livet.

Speglingar & Skiftningar

BHARATAPUR

LIVET I GRÅTT

LIVET I FÄRG