speglingar & skiftningar.

Ytan speglar de sanningar den maskerar.
Tiden förändrar dess spegelbild,
Följsamt i takt med omgivningens skiftningar..

Ytan uppstår, utvecklas, skiftar, försvinner och uppstår igen,
Kanske någon annan stans.
Omstöpt i en annan form..
Ytan är i ständig manipulation,
Den förändras och härdas genom tid och rum.
Allteftersom livscyklerna den gömmer blir allt fler..

Vad vi läser i en yta,
Speglar med vilket perspektiv vi väljer att se.
Beroende av vilka livscyklar vår egen yta gömmer..

Beroende av tiden som omger oss,
Beroende av mellanrummen i livets mätbarhet,
Beroende av rymden i nuet.

Vad vi i en sekund i en yta läser,
Kan vi i sekunden senare läsa något annat.
Vår rymd expanderar konstant.

Att beskåda skiftet i detaljernas tillvaro,
Att i ytan se sin spegelbild i klivet utanför jaget.
Att låta tiden vara cirkulär.

Att skänka ytan tiden,
Uppenbarar de sanningar den maskerar.
Och så även sanningar om sig själv på sin resa genom livet.

Tina Johnsson
Speglingar & Skiftningar