TINA


Jag jobbar konstnärligt tvärskapande inom teater, film och fotografi samt design och illustration. I egen regi och på uppdrag; som regissör, kreatör, pedagog och projektledare. 

Som kreativ pedagog jobbar jag bland annat på uppdrag av Filmcentrum med film och animation för barn och unga samt på Batteri kommunikation som lärare i Adobe Creative suit inom design och film. Jag har även tagit fram ett kreativt digitalt metodmaterial som möter de digitaliseringskrav som numer ingår i grundskolelagen. I det ingår utbildning av pedagoger i användandet av digitala verktyg i lustfyllda pedagogiska, kreativa metoder som skolor och förskolor sedan kan implementera i sin verksamhet.

Utöver detta bedriver jag även min egna konstnärliga verksamhet där jag jobbar med stilla och rörlig bild och gränslandet däremellan, film & scenkonst, visuellt material till föreställningar, musikvideos och dokumentärer samt designuppdrag där jag skapar loggor/koncept och hemsidor.

Jag är utbildad inom dramatisk gestaltning på Södertörns universitet, dramapedagogik på Stockholms universitet, film på Stockholms filmskola och grafisk design och kommunikation på Swinburne University i Melbourne, Australien.